Verschillende soorten ICT-architectuur

Verschillende soorten ICT-architectuur

ICT-architectuur is een verzameling van regels en standaarden op basis waarvan systemen worden ontwikkeld. Het is een manier om een beter inzicht en structuur te krijgen in de informatievoorziening en ICT binnen een organisatie.

Het inzetten van ICT-architectuur zorgt voor een beter inzicht in de samenhang van de bedrijfsstrategie, informatievoorziening en ICT. Voor meer informatie over het belang van een goede ICT-architectuur, klik dan hier.

In de zogenaamde ICT-huishouding van een organisatie onderscheiden wij drie soorten ICT-architectuur:

  • Een enterprise architectuur
  • Een softwarearchitectuur
  • Een service georiënteerde architectuur

Enterprise architectuur

Een enterprise architectuur richt zich op de samenhang tussen de bedrijfsprocessen, functionaliteit, applicaties en technische infrastructuur binnen de gehele organisatie. Deze vorm omvat de ICT-architectuur van de organisatie in het geheel. Deze architectuur heeft een dubbel doel. Ten eerste is het een communicatie instrument die de samenhang tussen alle ICT-aspecten, de infrastructuur, de bedrijfsstructuur en bedrijfsprocessen inzichtelijk maakt. Daarnaast is het een sturingsinstrument dat richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen. Binnen de enterprise architectuur zijn verschillende zogeheten ‘deelarchitecturen’ te onderscheiden zoals de businessarchitectuur en de technische architectuur.

Softwarearchitectuur

De softwarearchitectuur betreft een specifieke applicatie of toepassing binnen een bedrijfsproces. Het gaat hierbij om de inrichting, opbouw en samenhang van één softwaretoepassing zoals de applicatieonderdelen. Het doel van softwarearchitectuur is houvast geven voor het onderhoud, beheer en wijzigingen in de software. Daarnaast geeft het inzicht in de wijze waarop de applicatie in de organisatie wordt toegepast. Verder biedt softwarearchitectuur inzicht in de relatie met andere architecturen en applicaties.

Service georiënteerde architectuur

Deze vorm van architectuur verschaft duidelijkheid over de verbintenis tussen afzonderlijke systemen, structuren, diensten en applicaties en de onderlinge communicatie. De service georiënteerde architectuur is het fundament van de inrichting van de informatievoorziening en de processen. Indien goed toegepast biedt deze vorm van architectuur de mogelijkheid tot het efficiënt indelen van de applicaties en systemen, waardoor ook de kosten gereduceerd kunnen worden.

Werken onder architectuur regelt u niet even. Wij adviseren om u zich van te voren goed te laten adviseren over de mogelijkheden. Bent u benieuwd wat Xifeo voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 036-2002357 of vul het contactformulier in.

Verschillende soorten ICT-architectuur