Houd controle over server en netwerk met Zabbix

Houd controle over server en netwerk met Zabbix

Zabbix is een open source applicatie bestemd voor het monitoren van servers, applicaties en de onderdelen hiervan. Zabbix is ooit ontwikkeld voor intern gebruik bij een bank, maar is sinds 2001 vrijgegeven als open source applicatie.

Open source houdt in dat de software vrij toegankelijk is voor iedereen. Maakt u gebruik van een open source systeem, dan kan iedereen de bevoegdheid krijgen om onderdelen aan te passen en aan te vullen. Bij een closed source programma heeft alleen de bouwer van de software of de hostingpartij toegang tot het systeem. Dit betekent dat u niet zomaar over kunt stappen naar een andere hosting en supportpartner.

Zabbix en techniek

Eén van de belangrijkste onderdelen van Zabbix is de Zabbix Server. Deze is in staat om statussen te verwerken en notificaties uit te sturen. Ook kan deze server zelf bepaalde checks uitvoeren, zoals het controleren van keywords op pagina’s, het pingen van een host en het controleren van poorten. Zabbix geeft u de mogelijkheid om alle bevindingen te configureren en verschaft u inzicht in de monitoring details.

Zabbix items

Bij Zabbix draait alles om zogeheten items: stukjes informatie waarop monitoringbeslissingen genomen kunnen worden. Denk hierbij voorbeeld aan:

  • Het aantal draaiende processen van proces X
  • De mate van belasting op de processor
  • De beschikbare schijfruimte op schijf Y

De historische gegevens van deze items worden bewaard voor jaarcijfers, analyses en kunnen daarnaast ook handig zijn voor het voorspellen van trends.

Zabbix triggers

Zabbix triggers worden gedefinieerd op basis van de ingestelde items. De items weergeven een getal, bijvoorbeeld de beschikbare schijfruimte. Een trigger is een regel, bijvoorbeeld: de schijf mag nooit voor meer dan 80% vol zijn. In feite monitort de trigger, aan de hand van de informatie die het item verschaft, of dit percentage niet overtreden wordt.

Zabbix actions

De items geven informatie over bepaalde waardes, de triggers zijn de regels die monitoren of de waardes niet worden overschreden; de acties van Zabbix zorgen er uiteindelijk voor dat er een notificatie uitgaat wanneer regels wél worden overtreden. Naast het versturen van notificatie kunnen Zabbix acties ook worden ingesteld om andere acties te ondernemen:

  • Het opnieuw opstarten van een proces na storing
  • Het opstarten van een nieuwe server in de cloud

Door gebruik te maken van Zabbix heeft u strikte controle op alle netwerken en servers. Zabbix monitort en informeert u over belangrijke bevindingen. Om Zabbix zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten is het van belang dat uw persoonlijke Zabbix-omgeving goed wordt ingericht. De Zabbix-specialisten van Xifeo doen dit graag voor u.

Heeft u interesse in Zabbix of wilt u meer informatie over deze software? Neem dan contact met ons op.

Houd controle over server en netwerk met Zabbix