Het belang van een goede ICT-architectuur

Het belang van een goede ICT-architectuur

Steeds vaker benoemen ICT’ers binnen grote organisaties en overheidsinstellingen dat ze ‘werken en ontwikkelen onder architectuur’, maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? In dit artikel leggen wij u uit wat een ICT-architectuur is en waarom het van belang kan zijn voor uw organisatie.

Wat is ICT-architectuur?

Architectuur wordt vaak geassocieerd met het ontwerpen van gebouwen. De term architectuur wordt echter ook in de ICT gebruikt. Architectuur in de context ICT is ook bekend als ‘digitale architectuur’ of ‘ICT-architectuur’. Kortgezegd is ICT-architectuur een verzameling van regels en standaarden op basis waarvan systemen worden ontwikkeld.

Waarvoor wordt ICT-architectuur ingezet?

Architectuur is geen op zichzelf staand doel, maar een middel om problemen op te lossen en doelen te bereiken. Het is een manier om beter inzicht en een goede structuur te krijgen in de informatievoorziening en ICT binnen een organisatie. ICT-architectuur gaat uiteindelijk om het begrijpen waarom de informatievoorziening op een bepaalde manier is opgebouwd. Daarnaast beschrijft de ICT-architectuur de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen en bestuurt het de ontwikkelingen. Kortom, het inzetten van architectuur zorgt voor een beter inzicht in de samenhang van de bedrijfsstrategie, informatievoorziening en ICT.

Toegevoegde waarde van ICT-architectuur

Hoe belangrijker ICT is voor een organisatie, des te meer impact het heeft op de inrichting van de organisatie, de bedrijfsprocessen en uiteindelijk ook op de producten en diensten van een organisatie. Om bovenstaande reden is het van groot belang om een goede ICT-architectuur te handhaven. Een goed werkende ICT-architectuur draagt bij aan de inzichtelijkheid van de informatievoorzieningen om uiteindelijk ook sturing te kunnen geven aan toekomstige ontwikkelingen.

Voordelen en kansen

  • Inzicht creëren in de samenhang van organisatieprocessen, informatiesystemen en technische infrastructuur.
  • Architectuur biedt (mits goed opgezet) veel flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderingen in de toekomst.
  • Het biedt de mogelijkheid tot standaardisatie van processen, systemen en diensten waardoor informatie snel uitgewisseld kan worden.
  • Het biedt mogelijkheden tot integratie van applicaties en systemen waardoor informatie snel gedistribueerd kan worden.
  • Een goed opgebouwde ICT-architectuur zorgt voor minder risico’s.
  • Het biedt mogelijkheid tot lagere kosten.

Wilt u meer informatie over ICT-architectuur en hoe dat in uw bedrijf kan worden ingezet? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 036-2002357.

Het belang van een goede ICT-architectuur