Betere IT-beveiling dankzij het scheiden van IT-netwerken

Iedere organisatie wil dat de IT goed beveiligd is. Niemand zit erop te wachten dat hun wachtwoorden, gegevens en belangrijke documenten worden gestolen. Het IT-netwerk is een belangrijk onderdeel van een goede beveiliging. Onder de netwerkinfrastructuur vallen bijvoorbeeld virtuele netwerken, switches en een firewall. Waarom is het belangrijk dat het lokale IT-netwerk ook goed wordt beveiligd? Xifeo legt het uit!


Goede beveiliging


Het beveiligen van het IT-netwerk begint met prioriteiten stellen. Welke delen van het netwerk moeten worden beveiligd en welke delen niet? Niet elk deel hoeft namelijk extreem goed beveiligd te worden. Waar staan de waardevolle bedrijfsgegevens opgeslagen en hoe zijn die beveiligd? De meest belangrijke en gevoelige informatie wilt u uiteraard zo goed mogelijk beveiligen.


Het IT-netwerk scheiden


De beveiliging van de netwerkinfrastructuur kan worden verbeterd door het IT-netwerk te scheiden in verschillende categorieën:


Server-netwerk


Op dit deel van het netwerk staat de belangrijkste informatie. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de servers.


Management-netwerk


Netwerkapparatuur als WiFi-access points worden via een website beheerd en kunnen het beste in een gescheiden beheernetwerk worden geplaatst. Hierdoor kunnen hackers lastiger toetreden tot belangrijke delen van de infrastructuur.


PC-netwerk


Alleen geregistreerde pc’s en laptops krijgen toegang tot dit deel. Vanuit hier krijgt de gebruiker toegang tot het server-netwerk. 


DMZ-EDGE-netwerk


Dit staat los van de andere netwerkdelen en heeft beperkt toegang tot het server-netwerk. Op dit netwerk staan alleen servers en websites die vanaf het internet te benaderen zijn.


Gasten-netwerk


Het is verstandig om voor gasten een eigen netwerk aan te maken waarmee zij zich aan kunnen melden en gebruik kunnen maken van WiFi. De overige netwerkdelen zijn dan onbereikbaar.


Wanneer er geen scheiding wordt gemaakt, valt alles onder één groot netwerk. Is iemand eenmaal binnen het netwerk, dan kan diegene makkelijk bij alle belangrijke informatie. Door een splitsing te maken wordt het moeilijk om bij de vertrouwelijke informatie te komen.


Wilt u uw IT ook beter beveiligen? Xifeo ondersteunt u hier graag bij. Neem voor meer informatie of advies contact met ons op via 075 757 2684 of ons contactformulier.

Picture of XIFEO

XIFEO

Voor dit account is geen verdere informatie beschikbaar.