Zabbix voor Enexis

Enexis is een netbeheerder. Zij leggen en onderhouden het energienet van Nederland. Daarnaast zorgen zij voor het transport van energie. Enexis opereert met name in het oosten en het zuiden van het land. Ze werken aan de betrouwbaarheid van onze netten en de toekomst van onze energie. Xifeo mocht bij deze mooie partij Zabbix implementeren en verzorgt ondersteuning bij het gebruiken van de monitoringtool.

Xifeo is flexibel. Ze reageren snel, het contact is goed en de lijnen kort. Het is een hele fijne samenwerking!
Albert Nieuwenhuis
sr. PAC Engineer

Implementeren van Zabbix en periodieke ondersteuning

In 2016 kwam Enexis via een tussenpartij voor het eerst in aanraking met Xifeo. Albert Nieuwenhuis, sr. PAC Engineer bij Enexis, vertelt er meer over: “we draaiden een project met een ander bedrijf, maar hadden behoefte aan goede monitoring. Dat bedrijf kon het niet leveren, maar tipte Zabbix en gaf aan dat Xifeo de software kon leveren. Zo zijn wij met Xifeo in contact gekomen.”

In dat jaar heeft Robert Hoekstra van Xifeo geholpen de netwerkcomponenten in Zabbix te monitoren. Hij heeft de installatie verzorgd en daarbij de infrastructuur van Enexis geanalyseerd en in Zabbix geconfigureerd. Robert heeft het personeel van Enexis geïnstrueerd hoe zij met Zabbix moeten omgaan. Na de installatie heeft Xifeo periodieke ondersteuning verleend en de software van Zabbix en het onderliggende OS zo nu en dan bijgewerkt.

Kennis delen

Voor de hele afdeling, zowel in Zwolle als in Weert, heeft Robert een informatiesessie gegeven om het personeel de basis van Zabbix bij te brengen ten behoeve van dagelijks beheer. Het delen van kennis is voor beide partijen erg prettig. Albert van Enexis vertelt: “Xifeo heeft veel kennis in huis. Hierdoor worden problemen snel opgelost en kunnen wij met al onze vragen bij hen terecht. Zowel via mail, telefoon als op locatie worden we goed geholpen. We krijgen bijna altijd binnen een dag antwoord.”

Professionaliseren van de omgeving

In 2019 heeft Xifeo Dell Servers geleverd bij Enexis. En Horizon View en VMWare om de omgeving professioneler in te gaan richten. Enexis heeft een supportcontract afgesloten met Xifeo en vragen met regelmaat om specialistische kennis over Zabbix, Windows, VMWare of Horizon View om ze verder te helpen. Enexis wil het beheer zoveel mogelijk zelf doen en zichzelf ontwikkelen in de kennis van de omgeving, waarbij de specialisten van Xifeo ondersteuning bieden. Albert vertelt daarover: “we krijgen van Xifeo veel uitleg en ze delen kennis. Waar we voorheen alleen te horen kregen waar we iets konden vinden, krijgen we van Xifeo echt een kennisoverdracht. Ze nemen de tijd en zorgen ervoor dat we het ook zelf kunnen.”

Een voorbeeldklant

Zowel door Xifeo als door Enexis wordt de samenwerking als prettig ervaren. Robert van Xifeo vertelt: “Enexis is een mooi voorbeeld als het gaat om het inhuren van een externe partij om hen verder te helpen. Bij Enexis willen ze graag zelf kennis op doen, zodat ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Maar mochten ze toch expertise missen dan kunnen ze bij Xifeo terecht.” Albert van Enexis beaamt deze goede samenwerking: “voorheen werkten wij met grotere partijen. Dat soort partijen kunnen toch minder snel schakelen. Xifeo is een iets kleiner bedrijf, maar is daardoor flexibeler. Ze reageren snel, het contact is goed en de lijnen kort. Het is een hele fijne samenwerking”, sluit Albert af.