Xifeo is een samenwerking aangegaan met Hyparxis, om haar medewerkers te laten trainen en certificeren op DevOps (DASA).

In September en Oktober zullen de medewerkers zowel de Fundamentals als de Practitioner training gaan volgen, om deze vervolgens af te sluiten met een examen.

DevOps Fundamentals (DASA)

DevOps richt zich op de samenwerking tussen agile software ontwikkeling en IT operations. DevOps is aanvullend aan Agile. Eén van de belangrijke drijfveren om te starten met DevOps is de behoefte van organisaties om steeds sneller in te spelen op veranderingen in de markt. Het verhoogt de kwaliteit van de software en standaardiseert de in productie name daarvan. Als onderdeel van DevOps worden zoveel mogelijk processen zoals testen, environment provisioning en deployment geautomatiseerd.

DevOps Practitioner (DASA)

Deze DASA DevOps Practitioner training is gericht op professionals die betrokken zijn bij het implementeren van en werken volgens de DevOps principes. Met deze training krijg je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om DevOps op succesvolle wijze in de praktijk te brengen. De DevOps Practitioner training focust op het verbeteren van de vaardigheden die worden onderscheiden in het DASA-competentiemodel, dat onder meer de competenties moed, teambuilding, leiderschap en continue verbetering omvat.

Voor de medewerkers van Xifeo is dit een verdere verdieping in de materie waar men momenteel in de markt actief mee bezig is.

Comments are closed.